Курсове

"Фотографията е начин да чувстваш, да докосваш, да обичаш. Това което уловиш на филм е запечатано завинаги… помни малките неща, много след като си забравил всичко."

Аарон Сискинд

ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЯТА

 

НАЧАЛО: 20.01.2020

8 СЕДМИЦИ 
 16 ПОСЕЩЕНИЯ
 10 ПРАКТИЧЕСКИ ЧАСА
28 ЛЕКЦИОННИ ЧАСА   

МОБИЛНА ФОТОГРАФИЯ

 

НАЧАЛО: ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

3 СЕДМИЦИ 
 6 ПОСЕЩЕНИЯ
 16 ЛЕКЦИОННИ ЧАСА